ตลอดทั้งหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้จัดการชุมชน Meta นี้ คุณจะได้ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างชุมชน และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีควบคุมและมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ของคุณ โดยบทเรียนจะแบ่งออกเป็นหัวข้อที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร และสามารถดึงดูดความสนใจของชุมชน รวมถึงแบรนด์และเอเจนซี่ได้ โปรดดูโปรแกรมนี้ขณะที่สร้าง ขยาย และรักษาชุมชนออนไลน์ของคุณ

digital marketing_1100_620.png

ความยาว: 120 นาที
กลุ่มเป้าหมายของแบบทดสอบ: ผู้นำชุมชน ผู้จัดการแบรนด์ และผู้จัดการโซเชียลที่มีทักษะและความรู้ในการจัดการ ขยาย และเชื่อมต่อชุมชนออนไลน์ รวมถึงเข้าใจนโยบายและระเบียบข้อบังคับของแพลตฟอร์ม

ลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ