ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำความรู้จักเครื่องมือที่ Facebook มีให้บริการสำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์